Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu Hanlsoren.pl jest Hansloren; Marcin Gosk z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź , NIP: 771-233-80-64, Regon: 100079889, Nr. wpisu do ewidencji: 6412/1039/ 1/5/2008 prowadzona przez Wójta Gminy Wolbórz. Hansloren. Dane kontaktowe Hansloren.pl : zamowienia@hansloren.pl, tel: (+48 ) 42 279 42 04 w adres: ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź. Wpis do CEIDG

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością gospodarczą w zakresie Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

3. Rodzaj przetwarzanych danych:
- do zakupów on-line : dane kontaktowe, (imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu); informacje na temat płatności i historię płatności; informacje na temat zamówień
- dodatkowo do obsługi posprzedażnej, zobowiązań podatkowych, prawnych: kwota transakcji; data transakcji
- do diagnozy pracy serwera i bezpieczeństwa -adres IP 

Adresy IP Klientów zarejestrowanych wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Zarejestrowanych. Hansloren.pl korzysta z usługi Google Analytics, na zasadach  jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane

4. Sklep Hansloren.pl przetwarza dane osobowe w celach: 
a)  świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie Hansloren.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania za pośrednictwem strony internetowej www.hansloren.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b)  sprzedaży produktów oferowanych przez sklep -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
c)  marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu– marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
d)  rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
e)  wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną "newsletter" -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze sklepem. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe (zapewniającymi szczególne usługi w niezbędne do realizacji transakcji zawieranych z klientami) będą:

a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne sklepu w celu obsługi strony Hansloren.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością sklepu (google.com; facebook.com; cobiro.com) 

b) podmioty świadczące usługi magazynowania i dostawy produktów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz

c) PayPro S.A. i PayPal. -  podmioty świadczące usługi płatności on-line.

8.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie ma możliwości usunięcia danych w sytuacji:
* niezakończonego postępowania z Działem Obsługi Klienta
* otwartego zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* nieuregulowanego długu wobec sklepu, niezależnie od metody płatności
* dokonanych jakikolwiek zakupów (dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych)

9.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do sklepu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pliki Cookies

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

a) Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
- Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

- Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

b) Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

c) Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

d) Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
- Konfiguracji serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
- Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
- Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
- Zapamiętania lokalizacji użytkownika - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
- Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- Świadczenia usług reklamowych

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
- prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
- wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
-prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

e) Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

f) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

g) Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych przez firmę Google znajdą Państwo w polityce prywatności firmy.

11) Sklep wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Hansloren, Marcin Gosk przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

12) Hansloren, Marcin Gosk zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

13) Hansloren, Marcin Gosk oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
Sklep posiada zawsze aktualny Certyfikat SSL.

14) Hansloren, Marcin Gosk zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Klientów Zarejestrowanych, tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie.

15) Klient Zarejestrowany ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto ze Sklepu. Pozostawienie Konta równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki.

16) W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@hansloren.pl

17) Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na mój, podany w sklepie, adres e-mail wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl