Reklamacje

PROCES SKŁADANIA REKLAMACJI NA PRODUKTY USZKODZONE PODCZAS TRANSPORTU

 
W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki należy zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.
W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec podczas odbioru, Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego
Obecnie w oparciu o ustawę COVID firmy transportowe wprowadzają możliwość zdalnego tworzenia protokołów szkody
Dla DPD

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Sklepu, z tytułu ubytku lub uszkodzenia. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku spisania protokółu szkodowego w ciągu 7 dni od dostawy Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie transportu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.
W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu istnieją dwie formy złożenia pisemnej reklamacji na uszkodzony towar.
 
1)  O odszkodowanie ubiega się NADAWCA (Hansloren).
Klient zobowiązany jest do przesłania na adres: Hansloren; ul. Polskich Kolei Państwowych 6; 92-402 Łódź następujących dokumentów:
  • Kserokopia listu przewozowego potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał listu przewozowego z odbioru przesyłki,
  • Faktura zakupu,
  • Protokół szkody  – jest wymagany w przypadku uszkodzenia lub utraty częściowej przesyłki.
  • zdjęcia uszkodzenia
  • zdjęcia uszkodzeń opakowania zewnętrznego 
Informacja o uszkodzeniu towaru wraz z numerem zamówienia powinna zostać przesłana na adres mailowy:
Wymagamy aby komplet dokumentów został dostarczony przed upływem 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 
2) O odszkodowanie ubiega się KLIENT. (Sytuacja kiedy towar nie został sprawdzony w chwili odbioru przesyłki od kuriera)
Klient ma prawo wezwania kuriera w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, w celu wypisania protokołu reklamacyjnego.
 
Klient zobowiązany jest do przesłania na adres przewoźnika następujących dokumentów:
  • Pisemne zrzeczenie się przez nadawcę na rzecz odbiorcy prawa do dochodzenia roszczeń - dokument wystawiony przez firmę Hansloren, Marcin Gosk,
  • Pisemna reklamacja (nr listu, wartość roszczenia, ogólna informacja o zdarzeniu oraz nazwa banku i numer konta)
  • Oryginalny list przewozowy z nadania (od nadawcy) - wysłany przez firmę Hansloren 
  • Faktura zakupu
  • Protokół szkody (oryginał) – jest wymagany w przypadku uszkodzenia lub utraty częściowej przesyłki - uzyskany od kuriera podczas odbioru paczki.
 
WADY UŻYTKOWE TOWARU

Produkty oferowane przez sklep hansloren.pl objęte są gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski
Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta
Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep z powodu możliwości naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas transportu, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby firmy hansloren.pl Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru
Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
Firma Hansloren odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem reklamacje@hansloren.pl. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać: (imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta; datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji; numer zamówienia lub faktury; przedmiot reklamacji z opisem wad uzasadniających reklamację, ze wskazaniem żądania Klienta)
Firma Hansloren rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej, kompletnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta.
W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma hansloren niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę Hansloren albo hansloren nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Firma Hansloren jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Firma Hansloren może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 
 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl