Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Postanowienia niniejsze stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

W przypadku ewentualnego odstąpienia od zakupu proszę odesłać nabyte elementy na adres:

Hansloren.pl
ul. Polskich Kolei Państwowych 6
92-402 Łódź, Polska

Ważne wskazówki odnośnie zwrotów towarów.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Obowiązek ten nie uważany będzie za spełniony w przypadku zwrotu zakupionego towaru w przesyłce za pobraniem, oraz odbiorze osobistym towaru z magazynu sklepu (rezerwacja towaru online, zakup towaru w punkcie).

Uprasza się Klienta o zachowanie oryginalnego opakowania producenta, (tak żeby produkt nadawał się do dalszej odsprzedaży), nieoklejanie kartonu etykietami spedycyjnymi, oraz dokładne zabezpieczenie towaru do wysyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy  oraz numer konta,  na który sklep ma zwrócić zapłatę.

W ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu.
Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca, oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta mailem lub listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po jej otrzymaniu sklep Hansloren.pl w ciągu 14 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Jeżeli towar nie spełnia wymagań wymienionych powyżej Sklep odmawia odbioru przesyłki lub/i towar zostaje odesłany do Klienta na koszt odbiorcy, wraz z dokumentacją wad i uszkodzeń.

W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki bez względu na stan opakowania.
Jeżeli w momencie sprawdzania zawartości przesyłki zauważą Państwo braki lub uszkodzenia towaru należy wezwać kuriera w celu spisania odpowiedniego protokołu.
Jeżeli opakowanie jest uszkodzone należy koniecznie umieścić taką informację na protokole szkody.
W przypadku braku takiej informacji na druku reklamacyjnym firmy kurierskiej, nie będzie możliwe wszczęcie procesu reklamacyjnego.
W przypadku zamówienia produktów dostępnych "na zamówienie" (towary o czasie realizacji powyżej tygodnia),  a następnie niezawinionej przez firmę Hansloren.pl rezygnacji z zamówienia na te produkty oraz w przypadku uzgodnionego z firmą Hansloren.pl zwrotu towaru zamówieniowego, przysługuje naszej firmie prawo do  obciążenia Klienta kosztami obsługi zwrotu towaru zamówieniowego w wysokości min. 30% wartości tych produktów.

Dostawy produktów RADAWAY: Informujemy, że od dnia 13.08.2012r. zwroty wynikające z pomyłki lub rezygnacji klienta, będą przyjmowane tylko w szczególnych przypadkach. Za powyższe zwroty będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 100pln netto za kabinę, 50pln netto za brodzik i płytę prysznicową, 30pln netto za odpływ liniowy i akcesoria za przepakowanie produktu.

Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) wysłanego w ofercie promocyjnej (za 0 PLN) skutkuje obciążeniem nadawcy w wysokości standardowego kosztu dostawy.


Pouczenie dotyczące zwrotów:

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34ust. 2 i art. 35.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Firma Hansloren niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Firma Hansloren dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Firma Hansloren może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(są to wszystkie produkty z naszej strony które mają czas realizacji powyżej 10 dni - z katalogu klienta robione pod indywidualne zamówienie)
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (np. deski sedesowe, kubki itp.)
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) części zamienne do produktów, nie trzymamy na stanach magazynowych, sprowadzane są na indywidualne zamówienie klienta (np. uszczelki, śrubki, zawiasy, korki zlewozmywakowe,itp.)
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl