Regulamin

Regulamin sprzedaży

 

Właścicielem Sklepu Internetowego hansloren.pl jest firma Hansloren; Marcin Gosk (zwana dalej Sprzedającym) z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź , NIP: 771-233-80-64, Regon: 100079889, Nr. wpisu do ewidencji: 6412/1039/ 1/5/2008 prowadzona przez Burmistrza Gminy Wolbórz.

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@hansloren.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: (+48) 42 279 42 04 oraz pisemnie na adres: ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź .

pozostałe dane

Nazwa banku: PKO BP S.A.

Numer konta: 23 1020 3378 0000 1702 0365 5198


Bank account ( EUR - Euro currency):

IBAN: PL82 1020 3378 0000 1502 0366 2285

kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW

 


Bank account: ( PLN - polish zloty currency)

IBAN: PL23 1020 3378 0000 1702 0365 5198

kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW

 

Bank name and address:

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego hansloren.pl

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego hansloren.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie hansloren.pl, drogą mailową, telefoniczną oraz na miejscu w siedzibie firmy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez lub rezerwuje towar do odbioru osobistego w salonie sklepu.

Zamówienia w sklepie hansloren.pl można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "zakup jednorazowy". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

W celu dokonania rejestracji w hansloren.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a firmą Hansloren, której przedmiotem są usługi świadczone przez hansloren.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Potwierdzenie rejestracji kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w hansloren.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej hansloren.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.

  • Zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Firma Hansloren zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych i technicznych.

Wszystkie podane na stronach hansloren.pl ceny produktów są cenami brutto (z VAT) wyrażonymi w PLN.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym momencie. Towar z nową ceną nie zostanie wysłany do klienta bez jego wiedzy.

Cena obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w salonach firmy Hansloren mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Za zakupy w sklepie hansloren.pl można zapłacić w następujący sposób:

  • Przelewem na rachunek bankowy,

  • Przy odbiorze, czyli kurierowi za pobraniem,

  • Kartą kredytową,

  • Za pośrednictwem Płatności online: “Przelewy24 (bezpieczeństwo płatności online zapewnia PayPro S.A.)”

Produkty sprzedawane za pośrednictwem strony hansloren.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz posiadają gwarancje producenta, lub importera.

W przypadku zamówienia składanego w sklepie hansloren.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Zamawiam ” oraz „Potwierdzam zakup” .

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w hansloren.pl towar, w tym za koszty dostawy

Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie transakcji kupna: faktura VAT (w przypadku gdy wysyłka następuje z innego miejsca niż siedziba firmy, fakturę wysyłamy w wersji elektronicznej lub na prośbę klienta listem Pocztą Polską). Do chwili całkowitej zapłaty towar wymieniony na fakturze pozostaje własnością firmy (art. 589, 590 KC). Faktura jest jednocześnie ostatecznym wezwaniem do zapłaty zgodnie z art. 455 KC.

Składając zamówienie użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu. Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, faktury VAT, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy, pieczątki. Archiwizacja wymaga wydrukowania przesłanej faktury VAT. [Podstawą prawną wystawienia i przesyłania faktur jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. "W sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatków, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwalniania od podatku od towarów i usług" Dz. U. nr 95, poz. 798.].

W przypadku niektórych, mało popularnych towarów zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie min 30% zaliczki. O konieczności wpłaty zaliczki Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów i wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta, oraz w przypadku towarów „na zamówienie”. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a dalsza realizacja zamówienia będzie uzależniona od jego decyzji.

Dostępność i wysyłka - to czasy orientacyjne, w których zamówienie jest realizowane. Podane terminy dotyczą dni roboczych.
Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

W przypadku towarów zamówieniowych, czas realizacji ("dostępność"), jest okresem umownym, przybliżonym i zależy od mocy produkcyjnych producenta.

W przypadku płatności przelewem powyższe terminy wydłużają się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez firmę Hansloren, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy.

Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy. Sposoby dostawy możliwe dla danego produktu, oraz ich ceny są uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz są widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

W przypadku, gdy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie firma hansloren może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Każda taka zmiana przekazywana jest Klientowi do akceptacji. W przypadku jej braku Klient może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy towar nie jest uszkodzony i czy jest zgodny z zamówieniem.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w hansloren.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru wskazany przez sklep.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które to gwarantują prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Informacje o kliencie są wykorzystywane tylko do transakcji kupna i sprzedaży.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są zakładce zwroty na stronie hansloren.pl Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki kurierskiej opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu, z zachowaniem oryginalnego opakowania producenta. Zwrotu Klient dokonuje na własną odpowiedzialność i koszt, w przypadku zwrotu przesyłki uszkodzonej, zwrot wpłaty nie będzie możliwy. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.

Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej fakturę potwierdzającą dokonanie transakcji, od której Klient odstąpił. Zwrot wpłaconych przez Klienta środków uwzględniający koszty przesyłki do Klienta dokonany będzie niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, po przesłaniu potwierdzonej faktury korygującej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Dostawy produktów RADAWAY: Informujemy, że od dnia 13.08.2012r. zwroty wynikające z pomyłki lub rezygnacji klienta, będą przyjmowane tylko w szczególnych przypadkach. za powyższe zwroty będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 100pln netto za kabinę, 50pln netto za brodzik i płytę prysznicową, 30pln netto za odpływ liniowy i akcesoria. Nie odebranie przesyłki z koniecznością ponownej dostawy wiąże się z dopłatą za dostawę w wysokości 50pln netto

Produkty oferowane przez sklep hansloren.pl objęte są gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski

Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta

Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep z powodu możliwości naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas transportu, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby firmy hansloren.pl Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Firma Hansloren odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem reklamacje@hansloren.pl. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać: (imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta; datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji; numer zamówienia lub faktury; przedmiot reklamacji z opisem wad uzasadniających reklamację, ze wskazaniem żądania Klienta)

Firma Hansloren rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej, kompletnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta.

W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma Hansloren niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę Hansloren albo hansloren nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Firma Hansloren jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Firma Hansloren może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Klientom Zarejestrowanym do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Podane przez Klientów dane osobowe firma Hansloren zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.

Korzystamy z certyfikatu SSL, który zabezpiecza wszystkie podawane przez Klienta dane przed przejęciem przez osoby niepowołane.

Firma Hansloren może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach hansloren. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Hansloren. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę Hansloren w ramach Hansloren.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem na stronach internetowych UOKIK www.uokik.gov.pl , zakładka „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Szybkie płatności realizowane są przez PayPro S.A.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl